Algemene voorwaarden.

 1. De inboedel van de klant dient transportwaardig verpakt te zijn.
 2. De inhoud van bijvoorbeeld een verhuisdoos dient zodanig ingepakt te zijn dat losse items elkaar niet kunnen beschadigen.
 3. De klant zorgt voor voldoende parkeerplaats voor de verhuiswagens en aanhangers.
 4. Alle dozen moeten goed gesloten zijn, deuren van kasten op slot, schuiven en losse planken moeten uit de kasten teneinde schade tijdens het transport te beperken.
 5. Alle kostbaarheden zoals juwelen en geld moeten onder toezicht van de klant blijven.
 6. Demontage en montage van meubels dient u op voorhand te melden.
 7. De betaling van uw verhuizing dient contant te gebeuren of overboeken naar de bank of via betaalverzoek (Tikkie) direct na de verhuizing.
 8. Op een verhuizing dienen voldoende mankrachten aanwezig of besteld te zijn waaronder minstens 1 vakkundige verhuizer. Zware objecten zoals wasmachines dienen vakkundig met genoeg mankracht verhuisd te worden. We behouden ons het recht extra hulp aan te rekenen indien er een tekort aan mankracht aanwezig is.
 9. In geval van schade dient de klant in aanwezigheid van de verhuizers deze schade te specificeren en dit schriftelijk laten vaststellen.
 10. Movenetjes werkt niet met etenswaren, dranken, schilderijen, kerst spullen, wapens, drugs en (stand)beelden. U moet dit zelf meenemen.
 11. Kleine voorwerpen (lusters, staan lampen, potten, enz.) moeten op voorhand in gesloten dozen zijn verpakt Indien dit niet het geval is, mogen verhuizers weigeren deze te verhuizen of gebeurt hun vervoer op eigen risico.
 12. Eventuele vertraging door het uitlopen van een andere verhuizing, fileproblemen of slechte weersomstandigheden vormen geen reden tot klacht noch schadevergoeding.
 13. Gerechtskosten zullen op u verhaald worden bij weigering van betaling.
 14. Wij werken steeds met 2 vakkundige verhuizers. Indien op uitdrukkelijk verzoek van de klant slecht 1 vakkundige verhuizer aanwezig is op een verhuizing dan valt elke geleden schade, veroorzaakt door onze man of derden aanwezig, niet onder de aansprakelijkheid van Movenetjes.
 15. Movenetjes niet aansprakelijk voor wachttijden veroorzaakt door verkeerd geparkeerde voertuigen, zelfs indien de verkeersborden door de firma zijn aangevraagd. De kosten voor de wachttijd zijn altijd ten laste van de klant.
 16. Schade aan planten, aquariums, waterbedden, dieren en trapzalen blijft steeds van de aansprakelijkheid van Movenetjes uitgesloten en dient uiteraard op de dag van de verhuizing gemeld te worden.